Priser:

Pris pr. 1/1-22 for samtale uden henvisning (privatbetalere):

Individuel terapi: Kr. 1.100 (55 min)

Parterapi: Kr. 2.000 (90 min)


Egenbetaling ved lægehenvisning er følgende:
1. samtale: kr. 443,63 (ca. 50 min)

2. og efterfølgende samtaler: kr. 369,92 (45 min)


(Taksterne for egenbetaling ved henvisning reguleres 2 gange årligt:
1. april og 1. oktober)


Der bevilliges op til 12 sessioner på en henvisningAfbudsregler:

Afbud til en samtale skal altid meddeles dagen før samtalen inden kl. 16.00: 
enten via telefon, sms eller e-mail.

Dette gælder også

hvis du har tid om mandagen eller dagen efter en helligdag eller ferie.


Ved senere afbud eller ved manglende afbud/udeblivelse opkræves fuld pris for privatbetalere

Går du hos mig med en henvisning fra egen læge, og melder du afbud senere end kl. 16 dagen før din aftale, eller udebliver fra samtalen, betales et gebyr svarende til egenbetalingen.


Ved flere for sene afbud eller udeblivelser på henvisning forbeholdes retten til at opkræve et beløb svarende til to gange egenbetalingen. Dette jf. overenskomsten mellem Regionen og Dansk Psykologforening.


Gebyr ved for sent afbud/udeblivelse, svarende til egenbetalingen, gælder ligeledes for unge -
18-24-årige (henvisningsårsagerne depression og angst) - som ellers har vederlagsfri (gratis) behandling.

Betaling:

Betaling finder sted i starten af hver samtale 

via Mobilepay til

nr. 91081

(Psykolog Pia Pedersen).

Sygeforsikring Danmark

Hvis du giver mig besked om, at du er medlem af Sygeforsikring Danmark kan din regning indberettes til Danmark elektronisk.


       OBS: klinikken er flyttet til Herlev pr. 1/9-21

'

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring og modtager henvisning via egen læge